Month Of Sundays


It's incredible the way you made me look forward to another miserable day
And from the days to weeks to months,
you'd be surprised how it adds up to this ugliness now that you're gone
I thought time would trade this hopelessness for love,
and I believe that they both feel identical
I'm counting back the other ways I hate you
It always happens that way
And I would love to change your mind, but I never fucking tried
I'm laughing, well you're not
To cross this line to happiness from hell,
I'll have to do alright with someone else
Now I'm counting backwards, and there's only you
There's only youCaptcha
Piosenkę A Wilhelm Scream Month Of Sundays przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Month Of Sundays, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Month Of Sundays. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Wilhelm Scream Month Of Sundays w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.