Running Red Lights


Just as I've learned your ways you've gone and changed again
A constant evolution I don't know where to begin
I invest my time but it's no use
Twenty years gone by and I'm still confused
I spend the hours lost
Trying to find you in a nameless crowd
Pistol whipped by this quest for perfection
Robbed of my joy
It's hard to continue on
But it's harder to stop right now
Myself - a sacrifice to you and all your parts
Till death do us partCaptcha
Piosenkę Across Five Aprils Running Red Lights przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Running Red Lights, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Running Red Lights. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Across Five Aprils Running Red Lights w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.