Won't Let You Down


Wont let you down
This time around
Wont let you down
Wont let you downnnnn
I made a wish upon a four leaf clover
The symbols in her head said come on over
Yeah cause in my mind I'm going out a
We had love there aint no doubt a
I wanna get down with you once again
You can look into my eyes
I'm leaving it up to you tell me when
Couldn't loose me if ya tried
I wanna get down with you once again
So I can love you love you love you love
wont let you down this time around
wont let you down
wont let you down
if you see ? don't be afraid to kiss her
now she's not there who cares we'll never miss her
we'll wind you to my point of view
I'll be the man to tame your shrew
I wanna get down with you once again
You can look into my eyes
I'm leaving it up to you tell me when
Couldn't loose me if you tried
I wanna get down with you yeah again
So I can love you love you love you love
Ohhh you take ??
Breaking in his good vibration
We'll Take good care of your frustration
Come on come on come on come on come on come on yeah
Come on come on come on ::
I wanna get down with you once again
You can look into my eyes
I leaving it up to you tell me when
And we can lucy in the sky
I wanna get down with you and a friend
So I can love you love you love you 2
Wont let you I'll bet you
Wont let you down
This time around
Wont let you down
Wont let you I'll bet you
Wont let you downnnnnCaptcha
Piosenkę Aerosmith Won't Let You Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Won't Let You Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Won't Let You Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aerosmith Won't Let You Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.