I Wont Let You Down


Bryan:
Your life's hard enough
And your not strong enough
To be bleeding from your heart
The strain has got to much
I feel your losing touch
You let your inner beauty slide
And if Im gone tomorrow
Would you feel my sorrow?
Dont you know that I'll be there?
Till the bitter end
Wont you be my baby coz

Chorus:
I wont let you down [I only want to be a part of you]
No I wont let you down[Ill do everything you want me to]
Ill never let you down[Each day Im falling more in love with you]
You don't know my mind
But your all the other time

Mark:
Must have been a fight
To Keep your dreams alive
When your as far into his wounds
And if he's gone tomorrow
I wont feel no sorrow
Don't you know Ill bring you
Woah a better ending
To your helpless love because

Chorus:
I wont let you down [I only want to be a part of you]
No I wont let you down[Ill do everything you want me to]
Ill never let you down[Each day Im falling more in love with you]
You don't know my mind
But your all the other time

Mark:
You don't know my mind
But it don't make no difference
Running all the time
O Ill never let you down
No Ill never let you down
And if he's gone tomorrow
I wont feel no sorrow
Don't you know Ill being you
Woah a better ending
To your helpless love becauseCaptcha
Piosenkę Westlife I Wont Let You Down przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Wont Let You Down, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Wont Let You Down. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Westlife I Wont Let You Down w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.