Elaborate Lives (Heather Headley)


We all lead such elaborate lives
Wild ambitions in our sights
How an affair of the heart survives
Days apart and hurried nights

Seems quite unbelievable to me
I don't want to live like that
Seems quite unbelievable to me
I don't want to love like that
I just want our time to be slower and gentler, wiser, free

We all live in extravagant times
Playing games we can't all win
Unintended emotional crimes
Take some out, take others in

I'm so tired of all we're going through
I don't want to live like that
I'm so tired of all we're going through
I don't want to love like that
I just want to be with you now and forever, peaceful, true

I wish I had the courage
To tell you face to face
But I could wait forever
For the perfect time and place

We all live such elaborate lives
We don't know whose words are true
Strangers, lovers, husbands, wives
Hard to know whose loving who

Too many choices tear us apart
I don't want to live like that
Too many choices tear us apart
I don't want to love like that
I just want to touch your heart, may this confession be the startCaptcha
Piosenkę AIDA Elaborate Lives (Heather Headley) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Elaborate Lives (Heather Headley), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Elaborate Lives (Heather Headley). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AIDA Elaborate Lives (Heather Headley) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.