Fortune Favors The Brave


Oh, Oh
Fortune favors the brave
Oh, Oh
Fortune favors the brave

We have swept to glory
Egypt's mastery expands
From the Nile's northern most Delta
To the dry, dry southern sands

The more we find, the more we see
The more we come to learn
The more that we explore
The more we shall return

Oh, oh
Fortune favors the brave

It's all worked out, my road is clear
The lines of latitude extend
Way beyond my wildest dreams
Toward some great triumphant end

We seize the day, we turned the tide
We touched the stars
We mocked the grave
We moved into uncharted lands

Fortune favors the brave

The more we find, the more we see
The more we come to learn
The more that we explore
The more we shall return

Nothing is an accident
We are free to have it all
We are what we want to be
It's in ourselves to rise or fall

This is easy to believe
When distant places call to me
It's harder from the palace yard
Fortune favors the free

Oh, oh
Fortune favors the young
Oh, oh
Fortune favors the braveCaptcha
Piosenkę AIDA Fortune Favors The Brave przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fortune Favors The Brave, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fortune Favors The Brave. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AIDA Fortune Favors The Brave w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.