The Gods Love Nubia


Take me in my dreams recurring
Cheerful as a childhood dance
Into one more taste of freedom
One more longing backward glance
In the sway of somber music
I shall never, never understand
Let me slip into the sweeter
Chorus of that other land

The gods love Nubia, the beautiful, the golden
The radiant, the fertile, the gentle and the blessed
The pain of Nubia is only of the moment
The desolate, the suffering, the plundered, the oppressed

The gods love Nubia, the glorious creation
The songs roll sweetly across the harvest plain
The tears of Nubia, a passing aberration
They wash into the river and are never cried again

The gods love Nubia, we have to keep believing
The scattered and divided, we are still it's heart
The fall of Nubia, ephemeral and fleeting
The spirit always burning though the flesh is torn apartCaptcha
Piosenkę AIDA The Gods Love Nubia przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Gods Love Nubia, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Gods Love Nubia. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AIDA The Gods Love Nubia w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.