Pistol Packin' Mama


Drinking beer in a cabaret and was I having fun
Until one night she caught me right
and now I'm on the run

Ref:

Lay that pistol down, babe - lay that pistol down
Pistol Packin' Mama, lay that pistol down

She kicked out my windshield - she hit me over the head
She cussed and cried and said I'd lied
and wished that I was dead

Ref:

Drinking beer in a cabaret and dancin' with a blond
Until one night she shot out the light - Bang!
that blond was gone

Ref:

I'll see you ev'ry night, babe - I'll woo you ev'ry day
I'll be your regular daddy - if you'll put that gun away

Ref:

Now I went home this morning - the clock was tickin' four
Gun in her hand, says "You're my man, but I don't need you no more"

Ref:

Now there was old Al Dexter - he always had his fun
But with some lead, she shot him dead - his honkin' days are done

Ref:Captcha
Piosenkę Al Dexter Pistol Packin' Mama przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pistol Packin' Mama, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pistol Packin' Mama. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Al Dexter Pistol Packin' Mama w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.