One Day


Looking to the sky, wishing for the sun
Lowering the high before the trip's begun
Passing time, acting blind, taking the easy way out
Every day you spend wasting away
You don't care what life's about
But you will one day
You will one day you'll be hurting some day
You will one day
Said you'd be the one, said you'd always be there
But you're caring for none and your promises they drift into the air
Every night you want to start a fight
Trouble's what you are made of
You can't be tied, you can't look inside
Don't want anymore to love
But you will one day
You will one day, you'll be hurting some day
You will one day
But you will one day, you will one dayCaptcha
Piosenkę Alana Davis One Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alana Davis One Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.