Che Angelo Sei


He'd have been dead since more than nineteen centuries
But stayed alive in many sincere hearts
He'd have been the son of God but who is God?
Only one thing i'm sure, he's never born in my believes
And I refuse to be slave of this leegend

The church shakes, its faithful doubt
But the fight still isn't winning!

Jesus Christ,
His name was Jesus Christ

Look at the result,
Two thousand years of inquisition,
Hate, lie and persecution

Jesus Christ, Saviour, Lie & HateCaptcha
Piosenkę Albano & Romina Power Che Angelo Sei przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Che Angelo Sei, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Che Angelo Sei. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Albano & Romina Power Che Angelo Sei w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.