Die For You


A hundred numbers on my wall
Some with names I sometimes call
I drop a coin and watch it fall
Tryin' to get connected to you

A thousand hours all alone
My softest pillow turns hard as stone
This is the longest night on my own
Lying here thinking of you

Sometimes I shake my head
And laugh to myself
I'd like to start again with somebody else
I'm like a broken toy forgotten on the shelf

Baby, I could have been someone
I could have been something
It would have been nothing to die for you
Baby, you're going to need me
You'd better believe me
It would have been easy to die for you

A million memories flood my brain
Drown my sorrow
Kill my pain
Whets my thirst for you again
Just another night to get through

All my neighbors scream for quiet at my door
Shattered glass and torn up photos on the floor
Well, I couldn't stand to see your pictures anymore

Baby, I could have been someone
I could have been something
It would have been nothing to die for you
Baby, you're going to need me
You'd better believe me
It would have been easy to die for you

These cuts are deep but you plead innocent
Are you hell or are you heaven-sent
You're much to cold to know how much
You meant to me, yeah

A billion tear drops fallen from my eyes
But it's just a joke now
And I'm laughing at your lies
You make me hard as rock and now I realize

Baby, I could have been someone
I could have been something
It would have been nothing to die for you
Baby, you're going to need me
You'd better believe me
It would have been easy to die for youCaptcha
Piosenkę Alice Cooper Die For You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Die For You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Die For You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alice Cooper Die For You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.