Heartbeat


I hid out for days
In fear of the news,
The doctors bow their heads and say:
"There's nothing more that we can do,
You see the cancer, it has taken her bones,
We'll just have to wait and see,
It's beyond our control"

The treatments are stretching
Scarce and thin,
While your body is losing the battle
Being fought beneath your skin,
An army of white blood cells
Collectively admits defeat,
Rows and rows in their starch white sheets

If I could, I swear I would,
Take your place, though I know you'd never have it
Never have it that way
Our bodies are scarred with a trace
Of all that has been done,
Yet somehow, hope remains

Then every holiday
It's just the same routine of:
"take it all in, take it all in
This could be our last time as a family"

Through the bitter months
Our skin grows num
You're left lying awake
Waiting for your time toCaptcha
Piosenkę Alliswell Heartbeat przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Heartbeat, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Heartbeat. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alliswell Heartbeat w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.