Crying At The Discotheque


Sometimes we're caught by the hysteria
People scream and shout
A generation's on the move
When disco stares like a bacteria
Those lonely days are out
Welcome the passion of the groove

The golden years, the silver tears
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down, you spin me around
I stand on the borderline
Crying at the discotheque
Crying at the discotheque

I saw you crying
I saw you crying at the discotheque
I saw you crying
I saw you crying at the discotheque

Tonight's the night like danceteria
The joining of the tribe
The speakers blasting clear and loud
The way you dance is our criteria
The DJ takes you high
Let tears of joy baptize the crowd

The golden years, the silver tears
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down, you spin me around
I stand on the borderline
Crying at the discotheque
Crying at the discotheque

I saw you crying
I saw you crying at the discotheque
I saw you crying
I saw you crying at the discotheque

The passion of the groove
Generation on the move
Joining of the disco tribe
Let the music take you high

The golden years, the silver tears
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down, you spin me around
I stand on the borderline
Crying at the discotheque
Crying at the discotheque

Crying at the discotheque
Crying at the discotheque
Crying at the discotheque
Crying at the discotheque
Crying at the discothequeCaptcha
Piosenkę Allstars Crying At The Discotheque przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crying At The Discotheque, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crying At The Discotheque. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Allstars Crying At The Discotheque w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.