Crying At The Discotheque


Downtown's been caught by the hysteria,
People scream and shout
A generation's on the move
When disco spreads like a bacteria,
Those lonely days are out,
Welcome the passion of the groove

The golden years,
The silver tears,
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down,
You spin me around,
I stand on the borderline

Crying at the discoteque!
Crying at the discoteque!

I saw you crying,
I saw you crying at the discoteque
I saw you crying,
I saw you crying at the discoteque

Tonight's the night at the danceteria,
The joining of the tribe,
The speakers blasting clear and loud,
The way you dance is our criteria,
The DJ takes you high,
Let tears of joy baptize the crowd

The golden years,
The silver tears,
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down,
You spin me around,
I stand on the borderline

Crying at the discoteque!
Crying at the discoteque!

I saw you crying,
I saw you crying at the discoteque
I saw you crying,
I saw you crying at the discoteque

The passion of the groove,
Generation on the move
Joining of the disco tribe,
Let the music take you high

The golden years,
The silver tears,
You wore a tie like Richard Gere
I wanna get down,
You spin me around,
I stand on the borderline,

Crying at the discoteque!
Crying at the discoteque!

I saw you crying,
I saw you crying at the discoteque
I saw you crying,
I saw you crying at the discotequeCaptcha
Piosenkę Alcazar Crying At The Discotheque przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Crying At The Discotheque, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Crying At The Discotheque. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alcazar Crying At The Discotheque w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.