Bloodflower


I've seen this too many times before
Lust gripping my heart and ripping it out
I've seen this all too many times
I need you here, with me

I know this, I fear this, I love this, I hate this
God help me, God heal me, I need a way out
And every time I close my eyes I start to pray "take me away"
Do you even know my name
Do you even care how I feel inside?
This lust won't win again
Everything I am depends on it, help me (Jesus)

God please help me
I need savingCaptcha
Piosenkę Alove For Enemies Bloodflower przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bloodflower, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bloodflower. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alove For Enemies Bloodflower w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.