Soul Messiah


There is too much confusion
Much too much impact of obscene terror
I wonder why I'm still surfing on this wave of obsession
Is there a reason to stay any longer
Waiting for some cool messiah
Give me a reason to stay here forever
Waiting for something to come
IS IT MY SOUL
IS IT THAT GLIMPSE OF LIGHT I NEVER FORGET TO EXPECT
OR IS IT YOU, SOME KIND OF ANGEL
THAT KEEPS ME IN WAITING FOREVER
There's too much war on the outside
Much too much impact of symbols and meanings
I wonder why I'm still fighting in this ocean of questions
Is there a reason to stay any longer
Waiting for something to come
Give me a reason to stay on this island
Waiting for something to come







Captcha
Piosenkę Alphaville Soul Messiah przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Soul Messiah, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Soul Messiah. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alphaville Soul Messiah w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.