Follow Me


Without feeling guilty they misuse you
It doesn't make sense, the things you do
Your mind begins to separate
From feeling sane
You feel no difference
Between pleasure and pain

Insecurity you would leave behind
Their hollow lies made you blind
Charming words you can't resist
They preached love you'd always missed

"Come my friend and follow me
I'll be there when you need me
I know god, I am his son
They call me the chosen one"

"Bow my child, before me
Swallow my hypocrisy
If I am god, you are my son
Don't tell them I'm the horned one"Captcha
Piosenkę Altar Follow Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Follow Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Follow Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Altar Follow Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.