Follow Me


Without feeling guilty they misuse you
It doesn't make sense, the things you do
Your mind begins to separate
From feeling sane
You feel no difference
Between pleasure and pain

Insecurity you would leave behind
Their hollow lies made you blind
Charming words you can't resist
They preached love you'd always missed

"Come my friend and follow me
I'll be there when you need me
I know god, I am his son
They call me the chosen one"

"Bow my child, before me
Swallow my hypocrisy
If I am god, you are my son
Don't tell them I'm the horned one"Captcha
Liedje Altar Follow Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Follow Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Altar Follow Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Follow Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.