Intro


"If you don't change your way to refusing to acknowledge the grace and the
mercy and the love of Jesus Christ That's what has already damned your
soul unless you decide to make a change in your eternal hellish
destination Either you think that by sharp catechism you somehow foam your
nose at god, you shake your fist in the face of the almighty I want you to
know what he searched on the circle of the years you can't touch that"Captcha
Piosenkę Altar Intro przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Intro, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Intro. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Altar Intro w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.