The Night Before Christmas


The Night Before Christmas By Carly Simon
Sung By Amy Grant

Children carry through the streets
A brightly painted star
Angels gather round the hearth,
Strumming on guitars
Men of great renown and faith
Say prayers on boulevards
It's the night before Christmas
But you don't have to be an angel
To sing harmony
You don't have to be a child
To love the mystery (mystery)
And you don't have to be a wise man
On bended knee
The heart of this Christmas is in you and me
(The night before Christmas)
(The night before Christmas)
If your heart's been longing,
You've been afraid to try,
Sorrow's kept you company,
And the dance has passed by,
I'll lift you up and blaze with you
Across the moonlit sky
On the night before Christmas
'Cause you don't have to be an angel
To sing harmony
You don't have to be a child
To love the mystery (mystery)
And you don't have to be a wise man
On bended knee
The heart of this Christmas is in you and me
The heart of this Christmas is in you and me
(The night before Christmas)
(The night) The night before Christmas
(The night) The night before Christmas
(The night) The night before Christmas
(The night before Christmas)
(The night) The night before Christmas
(The night before Christmas)
(The night) The night before Christmas
(The night) La, la, la, laCaptcha
Piosenkę Amy Grant The Night Before Christmas przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Night Before Christmas, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Night Before Christmas. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Amy Grant The Night Before Christmas w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.