We Want Fun!


Jackass!
Andrew WK!
We Want Fun!

When we heard that the
World was the way to go
We took the stupid thing to a whole nother level, oh
When they saw what we did to it all below
We took the stupid thing and we asked it a yes or no
I took it to the ground, I took it to the ground
With a 1, 2, 3, it was down for the count
I took it to the floor and they raised my stupid hand and said
"Ladies and Gentlemen The Stupidest Champion!"
We want fun but we want something more
You've got to lay down on it
We want fun so get up off the floor
Don't ever lay down on it
We don't wanna ever live or die
It's gonna be hard but we can make it today
You got to Hey! Hey! Hey! Take it to play!

We want fun! And you better believe it!
We want fun! Yah ya love it or leave it!
We want fun! No you don't understand
You got to, Hey! Hey! Hey! Hey! Make your demands!
We want fun! And you never can see it!
We want fun! So ya take it or leave it!
We want fun and ya might as well face it
We want to have fun and we want to get wasted!

When we heard that time wasn't ours to kill
We broke up the gangs and we gave them a real thrill
When they heard we were back on the map again
Mom and dad started getting all sad again

We want fun but we want something more
You've got to lay down on it
We want fun so get up off the floor
Don't ever lay down on it
We don't wanna ever live or die
It's gonna be hard but we can make it today
You got to Hey! Hey! Hey! Take it to play!

We want fun! And you better believe it!
We want fun! Yah ya love it or leave it!
We want fun! no you don't understand
You got to, Hey! Hey! Hey! Hey! Make your demands!
We want fun! And you never can see it!
We want fun! So ya take it or leave it!
We want fun and ya might as well face it
We want to have fun and we want to get wasted!

We want fun! More fun! More fun!
Yeah! What do we want? What do we want?
We want fun! More fun! More fun!
Yeah! What do we want? What do we want?
We want fun! More fun! More fun!
Yeah! What do we want? We know what we want!
We want fun and ya might as well face it
We wanna have fun and we wanna get wasted!!!!Captcha
Piosenkę Andrew W.K. We Want Fun! przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Want Fun!, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Want Fun!. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Andrew W.K. We Want Fun! w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.