Due Mondi


Voglio te, una vita
far l'amore nelle vigne
cade l'acqua ma non mi spegne
voglio te

l'universo che respira
e sospinge la tua sfera
e la luce che ti sfiora
cosa vuoi
oltre il monte
c'e' un gran ponte
una terra senza serra
dove i frutti son di tutti
non lo sai
voglio te, una vita
far l'amore nelle vigne
cade l'acqua ma non mi spegne
voglio te
e' una vela la mia mente
prua verso l'altra gente
vento, magica corrente
quanto amore
voglio te, una vita
far l'amore nelle vigne
cade l'acqua ma non mi spegne
voglio te
ma tu non cambi mai
un braccio, che altro vuoi
un'ora me la dai
l'amore e' qualcosa di piu'
del vino, del sesso che tu
prendi e dai
sarei una cosa tua
amore, gelosia
amor di borghesia
da femmina latina
a donna americana
non cambia molto sai
voglio te, una vita
far l'amore nelle vigne
cade l'acqua ma non mi spegne
voglio te
(istrumental)
ma e' una vela la mia mente
prua verso l'altra gente
vento, magica corrente
quanto amore
(coro) ma tu non cambi mai
un braccio, che altro vuoi
un'ora me la dai
l'amore e' qualcosa di piu'
del vino, del sesso che tu
prendi e dai
voglio te
voglio te
una vita
far l'amore nelle vigne
cade l'acqua ma non mi spegne
voglio teCaptcha
Piosenkę Annalisa Minetti Due Mondi przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Due Mondi, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Due Mondi. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Annalisa Minetti Due Mondi w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.