La Luce In Mar


Tutto quello che rimane dentro me
e tutta la mia vita
quello che mi sento
quello che mi prende
e quello che mi da
voglio rimanere e scelgo di giocare
tutta la partita
prendo cio che viene
poi mi fanno bene le difficolta'
io so che c'e' la luce in me
perche perche' oggi mi spoglio
e lascio l'anima allo show
perche perche'
per un minuto al cielo mi avvicinero'
tutti i movimenti tutti i mutamenti
tutte le persone
prendono le mani mentre il mio domani
e gia arrivato qua
improvvisamente sale lentamente
in alto una canzone
supera quel muro
lungo il mio futuro che sorprendera'
io so che c'e'la luce in me
perche perche'
oggi mi vesto di colori e di armonie
perche perche'
illuminata da concrete fantasie
tutto quello che mi porto via con me
e tutta la mia vita
piccoli momenti lungo brevi istanti
stretti tra le dita
perche in una vita quante cose avremo
da conservare per noi
io so che c'e' la luce in me
perche perche' oggi mi spoglio
e lascio l'anima allo show
perche perche'
per un minuto al cielo mi avvicinero'
perche perche'Captcha
Piosenkę Annalisa Minetti La Luce In Mar przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke La Luce In Mar, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki La Luce In Mar. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Annalisa Minetti La Luce In Mar w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.