My Precious Lunatic Asylum


take a trip inside
to my precious lunatic asylum
welcome, enter the house of hell
my precious lunatic asylum
you can get anything you need
at the precious lunatic asylum
hang on as we take the ride
into the precious lunatic asylum

prepare to descend
into my precious lunatic asylum
the ultimate insanity awaits below
in my precious lunatic asylum
look at all the tortured souls
in the precious lunatic asylum
here we are so let the fun begin
in my precious lunatic asylum

gone, your mind is gone
it now belongs to me
your mind is gone
I am insanityCaptcha
Piosenkę Annihilator My Precious Lunatic Asylum przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Precious Lunatic Asylum, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Precious Lunatic Asylum. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Annihilator My Precious Lunatic Asylum w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.