Songtekst van Annihilator: My Precious Lunatic Asylum

My Precious Lunatic Asylum


take a trip inside
to my precious lunatic asylum
welcome, enter the house of hell
my precious lunatic asylum
you can get anything you need
at the precious lunatic asylum
hang on as we take the ride
into the precious lunatic asylum

prepare to descend
into my precious lunatic asylum
the ultimate insanity awaits below
in my precious lunatic asylum
look at all the tortured souls
in the precious lunatic asylum
here we are so let the fun begin
in my precious lunatic asylum

gone, your mind is gone
it now belongs to me
your mind is gone
I am insanityCaptcha
Liedje Annihilator My Precious Lunatic Asylum is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Precious Lunatic Asylummits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Annihilator My Precious Lunatic Asylum downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Precious Lunatic Asylum in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.