Beautiful In White


and i'm walking on the cold side of the moon
and i don't feel that peace of mind
that i had read about in school
my vision set on one
a soul is lying it awaits

to feel alright
broken, restless, tired
the fear of flight
have i told you that you're beautiful in white

and i'm strolling through a garden it's midday
and i know her source of life
so close to death and all it's pain
so i pray for a safe flight
jodie lies waiting now for days

promises are waste
believed in yesterday
lied to, scorned, ashamed
taken in yesterday
fading to the strain
and fear of yesterday
fear of yesterday
it's all lies

and i'm dancing on the ocean waves it's late
father commiserates and cries
forever flying she partakes
and soars to greater heights
her life in harmony arrived

she feels alright
triumphant youthful child
the weeks go by
have i told you that you're beautiful
have i told you that you're beautiful
have i told you that you're beautiful
have i told you that you're beautiful tonight, to-nightCaptcha
Piosenkę Antiskeptic Beautiful In White przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beautiful In White, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beautiful In White. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Antiskeptic Beautiful In White w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.