Show Me How To Live


In with the early dawn
Moving right along
I couldn?t buy an eye of sleep
And in the aching night
Under satellite
I was not recieved
With the stolen parts
A telephone in my heart
Someone get me a priest
To put my mind to bed
This ringing in my head
Is this a cure is or is this a disease

Hey hey I said
Near as I can figure
You gave me life now
Show me how to live
Hey hey I said
Near as I can figure
You gave me life now
Show me how to live

In the afterbirth
On the quiet earth
Let this things remind me
You thought you made amend
You better think again
Before my row defines you

Hey hey I said
Near as I an figure
You gave me life now show me how to live
Hey hey I said
Near as I can figure
You gave me life now
Show me how to live

And in your waiting hands
I will land
And roll out of my skin
And in your final hours I will stand
Ready to begin
Ready to begin
Ready to begin
Ready to begin

Hey hey I said
Near as I can figure
You gave me life now
Show me how to live
Hey hey I said
Near as I can figure
You gave me life now
Show me how to live
Show me how to live
Show me how to live
Show me how to live
Show me how to liveCaptcha
Piosenkę Audioslave Show Me How To Live przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Show Me How To Live, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Show Me How To Live. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Audioslave Show Me How To Live w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.