As Time Goes By


You must remember this,
A kiss is just a kiss,
A sigh is just a sigh,
The fundamental things apply,
As time goes by
And when two lovers woo,
They still say "I love you,"
On that you can rely,
No matter what the future brings,
As time goes by

Moonlight and love songs,
Never out of date,
Hearts full of passion,
Jealousy and hate,
Woman needs man, and man must have his mate,
There's no one can deny

It's still the same old story,
A fight for love and glory,
A case of do or die,
The world will always welcome lovers,
As time goes byCaptcha
Piosenkę Barbara Streisand As Time Goes By przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke As Time Goes By, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki As Time Goes By. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barbara Streisand As Time Goes By w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.