Take Off Your Shoes


If you're gonna walk on my love, baby
The least you can do is take off your shoes
Yeah, if you're gonna walk on my love, baby
The least you can do is take off your shoes
Yes, how can you hurt me so bad, baby
After I've been so good to you

Coming home last night about half past ten
I saw you with another man, baby
Coming out of the Dewdrop Inn
You know I recognized the dress
I bought you, baby
To match your red shoes
But you said if I didn't touch you
Hey, I could have been used

If you're gonna walk on my love, baby
The least you can do is take off your shoes
I wanna know how can you hurt me so bad, baby
After I've been so good to you

Your love is so good, baby
You know it's hard to complain
But I've been out here knocking about fifteen minutes
In this cold pouring rain
I hear the music played inside
So you know I know you're at home
Who's in there with you, baby
I believe you are doing me wrong

If you're gonna walk on my love, baby
The least you can do is take off your shoes
I wanna know how can you hurt me so bad, baby
After I've been so good to you

Please walk beside me, baby
Why do you wanna treat me like a fool
Oh please, please, walk beside me, baby
Why do you treat me like a fool
If you're just gonna walk on my love, baby
Baby, please take off your shoes

Oh, baby, baby, baby
I know you hear me calling you
Oh, I know you know your name, baby
Why do you treat me just like a fool
Yeah, if you're just gonna
Gonna walk on my love, baby
Oh, do me a favor, please take off your shoes
Take 'em all, baby
Oh, yeahCaptcha
Piosenkę B.B. King Take Off Your Shoes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Take Off Your Shoes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Take Off Your Shoes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.B. King Take Off Your Shoes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.