Catamaran


Got your bones spread out on the dance floor
Chomping bits on your way to the supermarket
Well respected, well received, the piano and the luggage
Own the reason that we all are faking it
Scene two got an itchy feeling pets are trapped in
Give the voice a document to photograph those still life images

You can't make me talk, fire couldn't make me talk, is any, is any, is any
You can't make me talk, fire couldn't make me talk
They came in, they came in, through the window

I waited around for this clock for these dirty words
Take hold of my tongue when you're pressing it down
Against the floor of my mouth there's a pulse in every drop of history
Space is allotted for the questioner
At small things, the smallest things that could ever be stolen
Briefcases hold a piece of this a broken arm, a ratchet hand

Move right to the bushes with a light bulb overhead

You can't make me talk, fire couldn't make me talk, is any, is any, is any
You can't make me talk, fire couldn't make me talk
They came in, they came in, through the window

Bury your knife, bury your knifeCaptcha
Piosenkę Bear Vs. Shark Catamaran przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Catamaran, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Catamaran. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bear Vs. Shark Catamaran w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.