Ma Jolie


Rows of condos and birds as helicopters
I had a headache when you left give up something
and it's luke warm blood telephones
have eyes to tip out feelings to dropping off
like guns and flies

Take her down to the river
and she would walk
right over the water
take him down to that goddamn river

Full of visuals and half wit harlequins
it's full of smiles and laughter
we'll weed them out like dandelions
and your arms like batteries and you arms
are chandeliers bought a ticket to
the picture show to rip down feelings
move these walls inside myself
i lost my car keys underneath
the palm tress and city lights
avert my eyes to move northwest
This is a poem, a combination
of a sentence broken up to form
a rhythm you are a poem little pieces
of my senses broken up to form an image

Take her down to the river
and she would walk
right over the water
take him down to that goddamn river
he would drag you straight down to the bottomCaptcha
Piosenkę Bear Vs. Shark Ma Jolie przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ma Jolie, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ma Jolie. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bear Vs. Shark Ma Jolie w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.