Winter Sky


The stories of the world are sung
In places that were never young
I have counted every one
Chorus
All the clouds will come to you
So the sun never comes through
And we will hide
From twenty years of winter sky
The faces of the world are hung
In places I was never born
Some will smile while others moan
Chorus
Pictures of the world are shown
In places I have never known
Who will know who shaped the stone
Chorus
Still it turns and says to me
In words that come uneasily
Answers are not meant to be
ChorusCaptcha
Piosenkę Big Country Winter Sky przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Winter Sky, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Winter Sky. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Big Country Winter Sky w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.