The Big Bang


Time was running away at this mild winter night
We were on our way to get some illumination
The big bang calls
It was the season
In which Mother Earth outwits the master of the underworld
And I was ready to share
All my fantasies to get into the spirit
The big bang calls
It wasn't a lie, it wasn't a lie
Illuminate me
A tribe of truly possessed
Angels dancing, sadists whipping,
Hippies tripping, candles burning,
And more, more, more, more, more and more
Everything was possible to get some delights for the senses
For the senses
It wasn't a lie, it wasn't a lie
Illuminate me
It wasn't a lie, it wasn't a lie
Illuminate me
The big bangCaptcha
Widget
Piosenkę Bigod 20 The Big Bang przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Big Bang, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Big Bang. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bigod 20 The Big Bang w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.