Swing Low Sweet Chariot


[ Jan ]
I looked over Jordan and what did I see
[ Bill ]
Comin' for to carry me home
A band of angels comin' after me
[ Jan ]
Comin' for to carry me home
[ Both ]
Swing low swing low sweet chariot comin' for to carry me home
Swing low swing low sweet chariot comin' for to carry me home

[ Jan ]
If you get there before I do
[ Bill ]
Comin' for to carry me home
Tell all of my friends I'm comin' too
[ Jan ]
Comin' for to carry me home
[ Both ]
Swing low swing low sweet chariot
[ steel - guitar ]

[ Jan ]
I remember well my brightest day
[ Bill ]
Comin' for to carry me home
When Jesus washed my sins away
[ Jan ]
Comin' for to carry me home
[ Both ]
Swing low swing low sweet chariot

[ Jan ]
I'm sometimes up and I'm sometimes down
[ Bill ]
Comin' for to carry me home
But still my soul feels heavenly bound
[ Jan ]
Comin' for to carry me home
[ Both ]
Swing low swing low sweet chariotCaptcha
Piosenkę Bill Anderson Swing Low Sweet Chariot przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Swing Low Sweet Chariot, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Swing Low Sweet Chariot. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bill Anderson Swing Low Sweet Chariot w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.