One Voice


Some kids have it some kids don't
And some of us are wondering why
And mom won't watch the news at night
There's too much stuff that's making her cry

We need some help
Down here on earth
A thousand prayers
A million words

But one voice was heard
A house, a yard, a neighborhood
Where you could ride your new bike to school
A kind of world where mom and dad
Still believe the golden rule
Life's not that simple
Down here on earth
A thousand prayers
A million words

But one voice was heard
One voice, one simple word
Hearts know what to say
One dream can change the world
Keep believing, till you find your way
Yesterday while walking home
I saw some kid on Newberry Road
He pulled a pistol from his bag

And tossed it in the river below
Thanks for the help
Down here on earth
A thousand prayers
A millions words

But one voice was heard
One voice was heard
One voice was heardCaptcha
Piosenkę Billy Gilman One Voice przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke One Voice, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki One Voice. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Billy Gilman One Voice w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.