Some Things I Know


There's some things I know to be true
Snow is white, and the ocean is blue
Rain is wet, and it falls from the sky
And the stars come out every night

And just as sure as the sun will rise
This love is real, you see in my eyes
Plant a seed and it will grow
Some things I know

There's some things in life I need
Water to drink, air to breathe
A place to rest when I need sleep
When I'm hungry, food to eat

As sure as I need the Lord above
That's how much I need her love
And I need shelter from the cold
Some things I know

There's some things in life I want
To be thankful for all I've got
A friend to talk with, a hand to hold
To still be young when I grow old

And I want all my dreams to come true
And I want to share them all with you
And I just had to tell you so
Some things I know

Oh, I just had to tell you so
There's some things I knowCaptcha
Piosenkę Billy Gilman Some Things I Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Some Things I Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Some Things I Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Billy Gilman Some Things I Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.