Wanna Be Your Joe


Joe works at the steel mill
Works damn near every day
Leaves for work when the sun comes up
Drops the kids at school along the way
(Kids at school along the way)

When the night is falling
He gets home and hugs his wife
He says how much he missed her
And that he loves her more than life, yeah

More than life

Joe may never be a rich man
No lawyer, or movie star
He may not own the finest jewerly
And he may not drive the nicest car
Joe has everything he dreamed of
All the treasures that he needs
No wonder Joe's always smiling
He only aims to please, yeah

Let me be your Joe
I just wanna love you
And watch our babies grow
I may not be no millionaire
But I want you to know
I wanna be your Joe

You are just a woman and I am just a man
Though I may not feel every need
I hope you understand

I wanna be your Joe
I wanna be your Joe
Let me be your Joe
I just wanna love you
And watch our babies grow
I may not be no millionaire
But I want you to know
I wanna be your Joe
Let me be your Joe

I just wanna love you
I just wanna be your man
I just wanna hold you
Love you with all that I am
I wanna be your Joe
Let me be your Joe

I wanna be your JoeCaptcha
Piosenkę Billy Ray Cyrus Wanna Be Your Joe przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wanna Be Your Joe, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wanna Be Your Joe. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Billy Ray Cyrus Wanna Be Your Joe w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.