Im So Lonesome I Could Cry


Di-id you hear that lonesome Wipperwi-ill
He sounds to blue to fly-y
The-e midnight trai-ain is whi-inin' low-ow
And I'm so-o lonesome I-I could cry-y

Did you ever see a night so-o long
When ti-ime goes craw-awlin' by-y
The-e moon just went behind a clou-oud
And I'm so-o lonesome I-I could cry-y

Did you ever see a robin wee-eep
When leaves begin to die-ie
Tha-at means he's lost the wi-ill to li-ive
And I'm so-o lonesome I-I could cry-y

The si-ilence of a fallin' star-ar
Lights up a purple sky-y
A-and as a I wo-onder where-ere you are-are
I'm so-o lonesome I-I could cry-y

Yeah-heah I-I could cry, y
I could cry-hy-hy-y, I-I could cry-hy
I could cry-hy-hy-y-o, I-I could cry
I cou-ould cryCaptcha
Piosenkę B.J. Thomas Im So Lonesome I Could Cry przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Im So Lonesome I Could Cry, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Im So Lonesome I Could Cry. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę B.J. Thomas Im So Lonesome I Could Cry w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.