Cant Blame It On Me


I need some lovin' your style is so fine
I've got to getcha girl and make you mine
I see you 'round and you treat me so rude
You know you need me girl, I can cure your blues

You can't blame it, can't blame it on me
I tried so hard just to make you see
You get me up and you shake my tree
You can't blame it, blame it on me

Sometimes it's hard to see that other side
Instead of fightin' we should realize
It ain't easy to see eye to eye
If you can't get it together then let it slide

You can't blame it, can't blame it on me
I tried so hard to make you see
You know I'm wild and livin' free
You can't blame it, blame it on me

I need your lovin'
You can't blame it on meCaptcha
Piosenkę Black Oak Arkansas Cant Blame It On Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cant Blame It On Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cant Blame It On Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Black Oak Arkansas Cant Blame It On Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.