Blame It On Me


The rain falls on your days
giving you a reason for mysterious ways
behind doors the darkness falls
you pour a cup of cofee, and get talking walls

But you can blame it on me
and the person you thought I wanted you to be
but don't you blame it on love
'cause you will regret it then, and from now on

Besides from days gone by
hours seem so slow you think you'll surely die
you decide to call up a friend
when she doesn't answer you are close to the endCaptcha
Piosenkę Maria Mena Blame It On Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Blame It On Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Blame It On Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Maria Mena Blame It On Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.