A World To Drown In


[Music: M Lybecker - Words: P Mesnickow]

Serenity
And the ice cold feeling
Of an uncertain future
Spark glow in the dark
Waiting for no one
At the halls of tomorrow
Surrender may I
But only if you beat me twice
(Beat me twice)
I can't see through
Your lies and your crying eyes
(your crying eyes)

So give me a lifetime
To see right through
Give me a world to drown
A world to drown in you
Give me thousand summers
Without a sigh
Give me the glowing hope
A hope before I die

Would you believe a word I'd say
If it was true
(if it was true)
Could you challenge your horizons
Into a voice of silence
(a voice of silence)
Wherever you may fall
I'm falling with you
(falling with you)
And whenever you may leave
I'm leaving with you
(leaving with you)

So give me a lifetime
To see right through
Give me a world to drown
A world to drown in you
Give me thousand summers
Without a sigh
Give me the glowing hope
A hope before I die
[x2]Captcha
Piosenkę Blazing Eternity A World To Drown In przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A World To Drown In, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A World To Drown In. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blazing Eternity A World To Drown In w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.