This Is The World We Live In


Somebody's filled with hate,
His faith is all about a certain
too busy thinkin' bout the pain
to bother checkin' why it's hurtin'

So come on make it right - tonight
gotta get in the light
doesn't matter who you are
when you movin' up with Alcazar

This is the world we live in (ohohoh)
and these are the hands we givin (ohohoh)
use them and let's start tryin' (ohohoh)
to make it a place worth livin' in (ohohoh)

this is the world we live in (ohohoh)
and these are the hands we're givin (ohohoh)
use them and let's start tryin' (ohohoh)
to make it a place worth livin' in (ohohoh)

when you're movin' up with alcazar
(movin movin movin)
when you're movin' up with alcazar
(movin movin movin)

Like a circle made of flames
no telling where it started burnin'
oh for ev'ry fire you contain
a new one keeps the circle turnin'

So come on make it right - tonight
gotta get in the light
doesn't matter who you are
when you movin' up with Alcazar

This is the world we live in (ohohoh)
and these are the hands we're givin (ohohoh)
you say them let's start tryin' (ohohoh)
to make it a place we're livin' in (where we live in)

This is the world we live in (ohohoh)
and these are the hands we're givin (ohohoh)
you say them let's start tryin' (let's start tryin)
to make it a place we're livin' in

movin'
movin' movin' movin'
movin' movin'
move move move move move

doesn't matter who you are
when you're movin up with Alcazar

This is the world we live in (ohohoh)
and these are the hands we're givin (ohohoh)
you say them let's start tryin' (ohohoh)
to make it a place we're livin' inCaptcha
Piosenkę Alcazar This Is The World We Live In przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke This Is The World We Live In, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki This Is The World We Live In. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alcazar This Is The World We Live In w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.