Ring Of Fire


Love is a burning thing
It makes a fire ring
Bound by wild desire
I fell into, a ring of fire
Taste, my love sweet
When hearts like ours meet
I fell for you like a child
Ohh, the fire went wild
I fell into a burning ring of fire
I went down, down, down
The flame swept higher
And it burns, burns, burns
That ring of fire, that ring of fireCaptcha
Piosenkę Blondie Ring Of Fire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ring Of Fire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ring Of Fire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Blondie Ring Of Fire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.