Ring Of Fire


love is a burning thing
and it makes a fiery ring
bound by the wild desire
hell I fell into a ring of fire

I fell into a burning ring of fire
I went down down down
the flames they went higher
and it burns burns burns
that ring of fire
that ring of fire
that ring of fire

the chase of love is sweet
when hearts like ours meet
I fell for you like a child
oh my heart went wild

I fell into a burning ring of fire
I went down down down
the flames they went higher
and it burns burns burns
that ring of fire
that ring of fire
that ring of fire

I fell into a burning ring of fire
I went down down down
the flames they went higher
and it burns burns burns
that ring of fire
that ring of fire
that ring of fire

I fell into a burning ring of fire
I went down down down
the flames they went higher
and it burns burns burns
that ring of fire
that ring of fire
that ring of fireCaptcha
Piosenkę H Blockx Ring Of Fire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ring Of Fire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ring Of Fire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę H Blockx Ring Of Fire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.