Trailer Park


I can't expect to leave a life I've always lived
A father who likes drinking
And a mother who doesn't care
When everyone makes fun of how poor my family is
They laugh at my misfortune, and at the clothes that I wear

I can't ever leave my trailer park
It's not safe to go out after dark

I can't expect to leave a life I've always lived
A father who likes drinking
And a mother who doesn't care
When everyone makes fun of how poor my family is
They laugh at my misfortune, and at the clothes that I wear

I can't ever leave my trailer park
It's not safe to go out after darkCaptcha
Piosenkę Bracket Trailer Park przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Trailer Park, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Trailer Park. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bracket Trailer Park w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.