Every Tear That Falls


You act with your heart
I can see your stars
I can see riding through
Well I'm just like you
Every tear that falls I remember
You say what you mean
Even when it hurts
You should know one thing
The fire comes with the stake
Every tear that falls I remember
Every tear that falls I remember

You know your a fool
Thinking back you all
Never feel afraid
Well I'm just like you
Every tear that falls I remember
Every tear that falls I remember
Every tear that falls I rememberCaptcha
Piosenkę Brian Setzer Every Tear That Falls przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Every Tear That Falls, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Every Tear That Falls. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brian Setzer Every Tear That Falls w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.