The Rain That Falls


Alone I wonder in this misty forest
In this my (own) world of darkness
There are no lights that show me the way
The screams from my past surround me

The rain that falls tastes like blood
The blood that falls enchantes my soul
The chickets around me burn like fires
The fires around me enchantes my soul

Fear ain't a part of me, my feelings are no longer mine
Here in this my kingdom
Where the trees are my people
and the rivers my servants

The rain that falls tastes like blood
The blood that falls enchantes my soul
The chickets around me burn like fires
The fires around me enchantes my soul

Is this a dream or is this me?Captcha
Piosenkę Ablaze My Sorrow The Rain That Falls przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Rain That Falls, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Rain That Falls. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ablaze My Sorrow The Rain That Falls w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.