Coal Miner Blues


I'm just a poor coal loader, I'm diggin' deep down in the mine
I'm just a poor coal loader, diggin' deep down in the mine
Well the harder I work for my woman, she treats me so unkind

Now I'm gettin' tired of workin', cause I believe I've got a hunch
I'm gettin' tired of workin, cause I believe I got a hunch
Lord I had to go into the mine, with cornbread in my lunch

Sometimes I call my woman, call her 'bout five o'clock
Sometimes I call my woman, call her 'bout five o'clock
I'm goin' down into the mine, severin' that coal from the rock

Play it! Mmm, I work from sun to sun
Mmmm, I work from sun to sun
I'm talkin' about a hard minin' man, cause his work is never done

There's one thing about a coal miner, guess you women don't understand
One thing about a coal miner, you women don't understand
Seem like you wanna mistreat him, cause he's a coal minin' manCaptcha
Piosenkę Brownie McGhee Coal Miner Blues przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Coal Miner Blues, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Coal Miner Blues. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brownie McGhee Coal Miner Blues w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.