Don't Give Up


[Bruno Mars]

When you want to do something that's new
And it seems really, really hard to do
You feel like quitting, you feel you're through
Well I have some advice for you

Don't give up
Keep on trying
You're gonna make it
I ain't lying
Don't give up, don't ever quit
Try and try and you can do it
Don't give up, yeah

If you want to catch a ball
But you're having no luck at all
The ball hits your head, it hits your nose
It hits your belly, your chin and toes
Well, try and try and try again
Keep on trying until the end
You put your hands out in the air
You'll catch the ball
Yes this I swear

Don't give up,
Keep on going
You're on a boat,
So keep on rowing
Don't give up, don't ever stop
Try and try and you'll come out on top
Don't give up

You got yourself rollerskates
You put them on
And you feel great
You stand up
Then you fall, don't think you can skate at all
You get back up, then you trip,
You skip and tip and slip, and flip
You try and try and try some more
Soon you're skating across the floor

Don't give up, keep on moving,
You're gonna get there, just keep on grooving
Don't give up, don't pack it in
Try and try, and you'll win
Don't give up, no no no
Don't give up, no no no
Don't give up, no no no
Don't give up, no no
Don't give up!Captcha
Piosenkę Bruno Mars Don't Give Up przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Give Up, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Give Up. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bruno Mars Don't Give Up w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.