Cratered Footsteps


If I said some particular words vengeance set of an angry man
Repent hate rushed into me in attempt that if plant a seed
If I know that I could fall in those footsteps cratered in front of me
All my better senses tell me to stay the fuck away from you
Before a story takes its toll

Just enough of nothing to break a heart
Just enough of nothing far-fetched dreams play big partsCaptcha
Piosenkę Bugs In Amber Cratered Footsteps przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cratered Footsteps, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cratered Footsteps. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bugs In Amber Cratered Footsteps w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.